องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวสุรีพร ภูห้องเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ได้นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณท่ีทำการอง


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวสุรีพร ภูห้องเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ได้นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า

2023-09-21
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-06
2023-09-05