องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวสุรีพร ภูห้องเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ได้นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณท่ีทำการอง


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวสุรีพร ภูห้องเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ได้นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า

2022-06-27
2022-06-06
2022-06-01
2022-05-26
2022-05-26
2022-01-13
2021-12-30
2021-12-21
2021-11-19
2020-12-16