องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ และรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ค. 2566 ]8
2 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]36
3 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า [ 24 เม.ย. 2566 ]25
4 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า [ 24 เม.ย. 2566 ]21
5 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า [ 24 เม.ย. 2566 ]22
6 ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้ง ส.ส. (วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.) เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรเลือกตั้งสองใบ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ [ 7 เม.ย. 2566 ]32
7 ประชาสัมพันธ์รายงานผลตามนโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 7 เม.ย. 2566 ]30
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]15
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]18
10 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]12
11 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 29 มี.ค. 2566 ]17
12 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 53 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]17
13 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม/แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน , ภายนอก ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]27
14 ประชาสัมพันธ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ "โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (Area Based) ซีตอนบน (สำหรับประชาชนที่มีความสนใจปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ตนเอง) [ 24 ก.พ. 2566 ]20
15 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 41 ประจำเดือน กุมภาภันธ์ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]16
16 ขั้นตอนการตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) [ 31 ม.ค. 2566 ]23
17 เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ตลอด 24 ชั่วโมง) โทรงานป้องกันฯ อบต.หนองอิเฒ่า : 043-019639 หรือ 1669 [ 30 ม.ค. 2566 ]18
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า คงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) อย่างเข้มงวด [ 30 ม.ค. 2566 ]17
19 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 27 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]19
20 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 25 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign