องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
 


วันที่ 11 กันยายน 2566 นายประดิษฐ์ ภูอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ฯ (โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์) ณโรงเรียนปอแดงวิทยา ต.นาดี อ.ยางตลา


วันที่ 11 กันยายน 2566 นายประดิษฐ์ ภูอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ฯ (โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์) ณโรงเรียนปอแดงวิทยา ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

2024-07-18
2024-07-05
2024-06-28
2024-06-21
2024-06-12
2024-06-08
2024-06-05
2024-05-26
2024-05-20
2024-05-20