องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารศุนย์พํฒนาเด็กเล็กครั้งที่ 2/2565


วันที่ 26  พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30  เป็นต้นไป คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยงกับการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหาแนวทางเกี่ยวกับการเปิดศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก

2022-06-27
2022-06-06
2022-06-01
2022-05-26
2022-05-26
2022-01-13
2021-12-30
2021-12-21
2021-11-19
2020-12-16