องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
 


เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของศูนย์พํฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า


วันที่ 1  มิถุนายน  2565  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลได้เปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรกโดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดการเรียนการสอน และจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้มีพัฒนาการทั้งทางด้านอารมณ์  สังคม และสติปัญญา   เหมาะสมกับวัย

2022-06-27
2022-06-06
2022-06-01
2022-05-26
2022-05-26
2022-01-13
2021-12-30
2021-12-21
2021-11-19
2020-12-16