องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

 
เหตุที่ตั้งชื่อว่า บ้านหนองอิเฒ่า นั้นมีประวัติความเป็นมาดังนี้ บ้านหนองอิเฒ่ามีหนองน้ำขนาดใหญ่และมีเครืออิเฒ่าขึ้นตามริมหนอง แล้วมีช้างเฒ่าหรือช้างแก่ได้มาตายในหนองน้ำแห่งนี้ และได้มีหญิงแก่ได้ไปตักน้ำยังบ่อใกล้หนองน้ำแล้วก็ได้ตายอยู่ข้างบ่อ  ดังนั้นจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองอิเฒ่า”  เป็นต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2401 ขึ้นกับตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายศรีสุมาต และนางก่ำ ภูชะนาม นายเจิ้ม นางมาลา นางทุม ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบ้านหนองอิเฒ่าเป็นกลุ่มแรก ซึ่งย้ายมาจากบ้านแก อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วต่อมาก็มีชนเข้ามาอีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มาจากบ้านคันฮุง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พ่อใหญ่ขุนช่าหลี แม่หนา แม่มา และอีกกลุ่มที่เข้ามาอยู่บ้านหนองอิเฒ่า คือกลุ่มที่มาจากบ้านหัวงัว(ปากชี) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2415 ได้มีการตั้งหมู่บ้านเป็น 2 หมู่บ้าน

        ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2523  ได้ย้ายหมู่บ้านหนองอิเฒ่า ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นบ้านหนองอิเฒ่า ตำบลหนองอิเฒ่า
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign