องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร
นายประดิษฐ์  ภูอ่อน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า
สายตรง 0935404422นายทวีศักดิ์  เจริญรัมย์ นายสถาพร  ภูสีดวง นายสิงห์โต  ภูหัวดอน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ๋า
สายตรง 0637954947
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ๋า
สายตรง  0826750604
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ๋า
สายตรง  0610805142
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign