องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
สภาอบต.

นายสำรวย  กุนอก


ประธานสภา

นายคำไพ  ภูหนองโอง


รองประธานสภา

นางสาวชุติมา  จันทเจียง


เลขานุการสภา
นายยงยุทธ  ดูระภักดิ์
นางศิริลักษณ์  อุปภา
นายสมัย  ภูกันดาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5นายสมถวิล  ภูสมมา
นายสงวน  มูลเสนา
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภูดง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8นายอำนวย  แสงยศ
นายเสมอ  หงิมจั่น

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign