องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
กองช่าง
นายบงการ คำศิริรักษ์


ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรชัย  พิชัยเชิด


นายช่างโยธา  ชำนาญงาน
นายบรรลุ  ภูชัน นายอำนาจ  ภูอากาศ
นางอรอุมา  เรืองสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุนายเทพนรินทร์  เกิดสันเทียะ
นายวุฒินันท์  พิมพาคำ
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign