องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายกิตติชัย  วิชาเรือง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


โทร. 0868644162นายทวีศักดิ์  ไกวาสัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.043-019621


สิบเอกเฉลิมพล  คุณาเมือง นางคมคิด  ภูอาภรณ์
นายบงการ  คำศิริรักษ์ นางกานดา  วิไลสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.082-1327958
โทร.064-8536668
โทร.089-5731125
โทร.095-6726026
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign