องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแจ้งตาย [ 21 ธ.ค. 2564 ]104
2 การแจ้งย้ายเข้า [ 21 ธ.ค. 2564 ]104
3 การแจ้งย้ายออก [ 21 ธ.ค. 2564 ]104
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 18 ธ.ค. 2564 ]104
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 18 ธ.ค. 2564 ]102
6 ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 18 ธ.ค. 2564 ]97
7 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 18 ธ.ค. 2564 ]99
8 การรับชำระภาษีป้าย [ 18 ธ.ค. 2564 ]105
9 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 18 ธ.ค. 2564 ]102
10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตร21 [ 18 ธ.ค. 2564 ]100
11 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 18 ธ.ค. 2564 ]104
12 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา32 [ 18 ธ.ค. 2564 ]102
13 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 18 ธ.ค. 2564 ]103
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 18 ธ.ค. 2564 ]101
15 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 18 ธ.ค. 2564 ]99
16 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 18 ธ.ค. 2564 ]103
17 การจดทะเบียนสมรส [ 18 ธ.ค. 2564 ]100
18 การขอร่วมใช้นามสกุล [ 18 ธ.ค. 2564 ]106
19 การจดทะเบียนหย่า [ 18 ธ.ค. 2564 ]105
20 การขอหมายเลขประจำบ้าน [ 18 ธ.ค. 2564 ]97
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign