องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข

    รายละเอียดข่าว

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ

ตามแผนงานสาธารณสุข

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า

อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

--------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมฯ >> คลิ๊กที่นี่    เอกสารประกอบ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง