องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


การเผยแพร่กฎบัตรตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

การเผยแพร่กฎบัตรตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์    เอกสารประกอบ

การเผยแพร่กฎบัตรตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง