องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์    เอกสารประกอบ

กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง