องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายงานสถิติการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ครึ่งปีแรก)

    รายละเอียดข่าว

รายงานสถิติการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ครึ่งปีแรก)

    เอกสารประกอบ รายงานสถิติการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ครึ่งปีแรก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ