องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป [ 30 ก.ย. 2565 ]12
2 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
3 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา [ 30 ก.ย. 2565 ]10
4 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน [ 30 ก.ย. 2565 ]11
5 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการพาณิชย์ [ 30 ก.ย. 2565 ]11
6 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 30 ก.ย. 2565 ]10
7 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข [ 30 ก.ย. 2565 ]11
8 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 ก.ย. 2565 ]15
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]110
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]179
11 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]213
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign